Какво е 500details?


„500 Детайла“ е една непрекъснато обогатяваща се база данни от проектни решения в различни сфери на строителството, от която Вие можете да черпите информация по всяко време. Една от основните цели на платформата е да дава поглед върху цялостната картина и да Ви помага да подбирате най-правилните за Вас или Вашите клиенти варианти.