Вариант за армиране на плоча около отвор

40a2a03f25acde88b65ecb6ba9a48b8a
Детайл стреха – Ондулин България
март 20, 2014
e99640baac405856af85aa1dde45eab5
Детайл покрив с наклон 100% изпълнен битумни шиндли от Добромира Бойчев
април 1, 2014

Вариант за армиране на плоча около отвор

22e7c28ad8132122a24908571bf8a522
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Забележка 1: Трябва да се спазват минималните радиуси на огъване на армировъчните пръти. Съгласно БДС EN 1992-1-1, таблица 8.1 N са: 4ф при ф≤16 mm и 7ф при ф>16, където „ф“ е диаметърът на армировъчния прът. Забележка 2: Дължината на фибата е необходимо да отговаря на изискването: l≥2h, където h е височината на плочата

Свали детайла
Към производителя

admin
admin
Every beginning is hard but extremely essential.

Comments are closed.